ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี La Foresta by the river lodge ให้บริการคุณด้วย 3 รูปแบบดังนี้