แพ็คเกจแบบที่ 1 สบาย สบาย 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจแบบที่1
แพ็คเกจ สบาย สบาย วัน คืน (รวมที่พัก คืน มื้อ)

welcome drink อาหารว่าง อาหารเย็น อาหารเช้า
สำหรับเข้าพักไม่เกิน ท่าน 9,500 บาท
สำหรับเข้าพักไม่เกิน 
12 ท่าน 12,500 บาท

หมายเหตุ** พักเกินจาก 12 ท่าน ท่านละ 700 บาท
แพ็คเกจนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีแพลนแวะเที่ยวตามสถานที่รอบ ๆ ใน
ตัวเมือง มาก่อนแล้วกลับมาเช็คอินเข้าที่พัก
สามารถเข้าเช็คอินได้ตั้งแต่ 
14.00 เป็นต้นไป

แพ็คเกจแบบที่ 2 สบาย+กิจกรรม 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจแบบที่ 

ที่พัก 1 คืน/อาหาร3มื้อ/กิจกรรมชมการแสดงช้าง/ล่องแพ

ท่านละ 2,500 บาท(สำหรับเดินทาง10ท่านขึ้นไป)

วันแรก
14.00 : check in รับ welcome drink เสริฟพร้อมอาหารว่าง
15.00 : ออกเดินทางไปยังแคมป์ช้าง ชมการแสดงของบรรดาช้าง
แสนรู้พร้อมกิจกรรมขี่หลังช้างชมบรรยากาศหมู่บ้านช้าง
16.00 : ลงแพล่องชมความงามของแม่น้ำแควใหญ่ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
17.00 : กลับเข้ารีสอร์ท พักผ่อนตามอัทยาศัย
18.30 : รับประทานอาหารเย็น 

(กับข้าว6อย่าง และ BBQ  /ขนมหวาน/ผลไม้/เครื่องดื่ม)

วันที่สอง
08.00 รับประทานอาหารเช้า
11.00 ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกพร้อมเช็คเอาท์

หมายเหตุ : สำหรับผู้ใหญ่เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
ราคาเด็ก อายุ 
6 – 10 ปี ราคา 1,000 บาท
ต่ำกว่า
ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาดังกล่าวรวมรถรับ-ส่งจากรีสอร์ทไปยังสถานที่ทำกิจกรรม แล้ว 

แพ็คเกจแบบที่ 3 สบาย+กิจกรรม 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจแบบที่ 3

(ที่พัก2 คืน/อาหาร5 มื้อ/ชมการแสดงช้าง/ล่องแพ/รถรับส่งน้ำตกเอราวัณ)
ท่านละ 3,300 บาท

สำหรับเดินทาง10 ท่านขึ้นไป

วันแรก
14.00 : check in รับ welcome drink เสริฟพร้อมอาหารว่าง
15.00 : ออกเดินทางไปยังแคมป์ช้าง ชมการแสดงของบรรดาช้าง
แสนรู้พร้อมกิจกรรมขี่หลังช้างชมบรรยากาศหมู่บ้านช้าง
16.00 : ลงแพล่องชมความงามของแม่น้ำแควใหญ่ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
17.00 : กลับเข้ารีสอร์ท พักผ่อนตามอัทยาศัย
18.30 : รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง
08.00 รับประทานอาหารเช้า
10.00 พร้อมออกเดินทางไปยังน้ำตกเอราวัณ
16.00 กลับเข้าถึงรสอรท
18.30 : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่สาม
08.00 รับประทานอาหารเช้า
11.00 ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกพร้อมเช็คเอาท์

หมายเหตุ : สำหรับผู้ใหญ่เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
ราคาเด็ก อายุ 
6 – 10 ปี ราคา 1,500 บาท
ต่ำกว่า
ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคาแพ็คเกจดังกล่าวรวมรถรับส่งไปยังแคมป์ช้าง และน้ำตกเอราวัณ
(ไม่รวมค่าเข้าอุทยานน้ำตกท่านละ 100 บาท)

Close Menu